Từ hôm nay

Nội dung khuyến mãi

Trong thời gian khuyến mãi Nếu bạn tham gia VCA và điền đầy đủ thông tin cá nhân (tên / ngày sinh / xác minh số điện thoại),
bạn có thể nhận được20 vòng quay PTS miễn phí "Fafafa"

Hoàn thành thông tin cá nhân
  • tên

  • ngày sinh

  • xác minh số điện thoại
Sau khi điền thông tin đầy đủ, vui lòng quay lại trang này để nhận thưởng

Điều khoản khuyến mãi

  1. Chỉ những thành viên đăng ký VCA lần đầu mới có thể tham gia.
  2. Giới hạn game PTS-fafafa tổng cộng 20 vòng quay miễn phí
  3. Lợi nhuận từ vòng quay miễn phí ít nhất phải trên 500.000 đồng và có lịch sử gửi tiền mới có thể đăng ký rút tiền, số tiền rút tối đa là 2.888.888 đồng.
  4. để có thể rút tiền trong lần đầu tiên quý khách cần hoàn thành số tiền nạp tích lũy ít nhất là 400,000 VNĐ
  5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho cùng một người chơi, cùng một tài khoản, cùng thông tin liên lạc, cùng IP, cùng máy tính. Nếu hệ thống phát hiện người chơi có nhiều tài khoản, cùng IP, trùng thông tin liên lạc, trùng tài khoản thì VCA có quyền không gửi tiền thưởng. Và tài khoản thành viên được đề cập sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.
  6. VCA có quyền giải thay đổi và sửa đổi điều khoản khuyến mãi bất cứ lúc nào.